Posted on Leave a comment

Upozit 20 – Dec 7

آپوزیت در این برنامه به اظهار نظر صادق لاریجانی در زمینه حقوق بشر، افتتاح پل، زلزله و رمزگشایی از دیگر سخنان آقای روحانی در مصاحبه تلوزیونی پرداخته

SHOW MORE

Leave a Reply