Upozit 19 – Nov 30

در این برنامه ابتدا هنرنمایی های آقای ظریف بررسی میشود وسپس آخرین مصاحبه رییس جمهور رمزگشایی میشود.

پاسخی بگذارید