Posted on Leave a comment

Upozit 15 – Oct 25

در این برنامه سخنان سیاستمداران ایران در ارتباط با برقراری رابطه با غرب در دو ماه گذشته بررسی شده. همچنین اظهارات اخیر آقای محمد جواد لاریجانی در برنامه تلوزیونی صدا وسیما در مورد مقوله «مذاکرات» هم مورد نقد و بررسی قرار گرفته

Leave a Reply