Posted on Leave a comment

Upozit 2 – Jun 13

در این برنامه به بررسی سخنان نامزدهای ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۹۲ در جریان آخرین مناظره تلوزیونی پرداخته شده. نامزدها از قبیل محسن رضایی، محمد باقر قالیباف، سعید جلیلی، علی اکبر ولایتی و حسن روحانی. همچنین در این قسمت نقدی بر آخرین مصاحبه محمد خاتمی شده است.این برنامه مستقل از هر شبکه تلوزیونی تهیه شده. افشین نریمان

Leave a Reply