Monthly Archives: اکتبر 2017

Upozit 50 – July 26

مقایسه حکومت علی با علی در سخنرانی علی اکبر ناطق نوری بمناسبت احیاء، سانسور رئیس جمهور منتخب در تلوزیون ملی و درخواست رئیس جمهور از مردم برای مشارکت در امور، و روند بن بست یا «تمدید» مذاکرات هسته ای برای چهار ماه دیگر

Read more

Upozit 49 – July 19

نگاهی دیگر به ماجراهای اسراییل و حماس، تاکید آقای بزرگ بر غافل نشدن از شیطان های انس وجن و شناساندن روشهای شیطانها برای مردم و بازبینی سخنرانی آقای بزرگ در دیدار با مسولین و پیامدهای آن سخنان در مذاکرات اتمی

Read more

Upozit 48 – July 12

تاکتیک حماس و تفاوت سیاستمداران نظام مقدس با سیاستمداران اسراییل پس از آن آقای بزرگ از حظور شیطان وسم مهلک در دانشگاهها میگویند بعد رییس جمهور منتخب نظام سخنان کلیدی ایراد میکنند و در آخر تاکید آقای بزرگ بر بی اعتمادی ایشان نسبت به دولت

Read more

Upozit 47 – July 5

سخنگوی قوه قضاییه از وضعیت قضاوت مقدس سخن میگوید بابک زنجانی همچنان پولها را پس نمیدهد اما اهالی به اصطلاح فتنه هنوز مجازات میشوند، بانکها وامهای میلیاردی بدون وثیقه میدهند و پس نمیگیرند. رییس جمهور از ارزشیها رفع نگرانی میکند و قسم میخورد دوران گذشته تکرار نمیشود

Read more

Upozit 46 – Jun 28

ششمین سفر استانی رییس جمهور به استان لرستان و تاکید بر راه درست سیاست خارجی و همچنین زمزمه های رفع حصر در سخنرانی در همایش هفته قوه قضاییه

Read more

Upozit 45 – June 21

سخنان طوفانی آقای روحانی در مراسم سالگرد پیروزی ایشان در انتخابات سال گذشته مبنی برانحصاری نبودن رهبری، فلسفه بافی قاضی القضات کشور بر ضرورت به بهشت برده شدن مردم به زور. همچنین بررسی آخرین کنفرانس مطبوعاتی رییس جمهور و در آخر ترجمه سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران در سخنرانی ایشان چند هفته بعد از انتخابات ۱۳۸۸

Read more

Upozit 44 – Jun 14

بررسی اختلاف نظر بر سر چگونه فرستادن مردم به بهشت بین رئیس جمهور منتخب و رهبری و مکتبش. همچنین تبیین سخنان آقای بزرک در مراسم ارتحال که در سه بخش اصلی واقعیتهای نطام مقدس، معمار بزرگ و چالشهای درونی وبیرونی نطام مقدس بیان شد

Read more

Upozit Selection (1) – Jun 7

منتخب آپوزیت# #Upozit

Read more

Upozit 43 – May 31

بررسی سخنان رییس جمهور منتخب در زمینه راه رسیدن به آرمان شهر و موانع پیش روی آن. رهنمودهای حکیمانه آقای بزرگ بر بی پایان بودن مبارزه برای حفظ نظام مقدس. مثال قابل تامل آقای روحانی در مراسم مبعث از صلح طلبی پیامبر اسلام،و بیخرد خواندن مردم ناراضی از وضع اقتصادی حاکم بر ایران توسط رهبر مسلمانان

Read more

Upozit 42 – May 24

اشاره به بخشهای سانسور شده سخنان رئیس جمهور منتخب در صدا سیمای ملی از جمله سخنان ایشان در ارتباط با شعار درمانی. همچنین بحث شیرین گم شدن معوقات بانکی و ربط آن به بی ارزش شدن پول ملی، و بازدید آقای بزرگ از سپاه پاسداران و رهنمود ایشان به ادامه ایستادگی تا رسیدن به مقصود در آینده دور

Read more
« Older Entries