فعالیتهای متشکل کارگری بعد از انقلاب با راه‌اندازی مجدد سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه شکل گرفت. فعالیتهای این سندیکا منجر به بازپس‌گیری بسیاری از حقوق از دست رفته این صنف شد. سندیکای شرکت واحد جان تازه‌ای به دیگر تشکلهای کارگری و کارمندی ایران بخشید تا از طریق تاسیس و بازگشایی سندیکا به احقاق حقوق خود بپردازند. از این جهت بررسی تاریخچه شکل گیری سندیکای شرکت واحد تهران و حومه از اهمیت ویژه‌ای در تاریخ معاصر ایران برخوردار است.
در یکساعت پیش روی با آقای منصور اسانلو که یکی از بنیانگذاران این سندکا بعد از انقلاب بود همراه میشویم تا از زبان ایشان با روند شکل گیری، چالشها، امیدها و موفقیتهای این سندیکا آشنا شویم.

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا