این برنامه مختص به سه ۳ داستان کلیدی رئیس جمهور منتخب در آخرین مصاحبه تلوزیونیشان . است. ان داستانها عبارتند از: پرده برداری از دانش «بومی» هسته ای، اثر اقتصادی تحریمها و موفقیتهای اقتصادی زمان دکتر احمدینژاد.

 

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا