در برنامه این هفته به چند خبر پراکنده پرداخته میشود از سیل در البرز و مازنداران تا چاله رآکتور در اراک، همچنین تشکر ظریف وهنر روحانی در یکی از سخنرانیهای رئیس جمهور منتخب بازبینی میشود.

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا