در این برنامه توافق هسته ای بررسی میشود و در همین راستا از «اصول اساسی» نظام اسلامی آگاه میشویم، متوجه میشویم چرا «این» یک پیروزیست و با توضیحات ظریف در مجلس

قانع میشویم

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا