در این برنامه موضوع «تحریمها امّا» که این روزها موضوع بحث اصلیه مسؤلان برجسته نظام مقدّس شده تفحّص میشود در همین زمینه صحبتهای رئیس جمهور منتخب در کنفرانس مطبوعاتی هفته گذشته مورد بررسی قرار گرفته.

پاسخی بگذارید

Scroll to Top