اختلاف نظر بر سر «امام» بین شخص اوّل مملکت و شخص دوّم مملکت در این برنامه منعکس شده.

پاسخی بگذارید

Scroll to Top