بانکها، معوقات ،وامهای میلیاردی، صنعت، بیکاری، انبوه سازی، کمبود امکانات در مسکن مهر و قساد بانکی، همه و همه در این برنامه.

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا