سخنرانی رهبر مسلمانان جهان برای کارگران ایران و اشاره به موضع ضعف نظام مقدّس در مذاکرات هسته ای همچنین راز شرایط بهتر برای تولید در کشور در سخنرانی رئیس جمهور منتخب. رو نمایی از آثار پیشرفتهای کشور در زمینه زیست فناوری و میزان فساد اداری در مقتدرترین کشور منطقه.و در آخر اعتراض سراسری فرهنگیان ایران به شرایط ست زندگی و کار در ایران

پاسخی بگذارید

Scroll to Top