ادامه مذاکرات هسته ای: باتوجه به پیشرفتهای فراوان فنّی امّا همچنان راه زیادی باقیست.اعتراض سراسری معلمان به کمبود حقوق و معوقات پرداخت نشده و عقب نشینی نظام مقدّس در این زمینه. افشاگری وزیر کشور در زمینه ورود پولهای کثیف به عرصه سیاست در نظام مقدّس و واکنشهای رییس قوّه مقننه به همه کسانی که میتوانست واکنش نشان دهد.

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا