در برنامه این هفته ابتدا از یک رونمایی علمی رونمایی میشه سپس سخنان رییس جمهور راجع به فضا و پیشرفتهای علمی کشور شنیده میشه بعد توجه نظام مقدّس به علم یا علوم مختلف سنجیده میشه از آنجا به مقوله اقتصاد پرداخته میشه و دلایل پسرفتهای اقتصادی واکاوی میشهو در انتهای این برنامه بدلیل اجرای حکم اعدام سامان نسیم بخشهایی از مصاحبه با یکی از اعضای پژاک که در سال ۱۳۹۰ ضبط شده پخش میشود.

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا