در این برنامه اوّل سخنرانی رییس شورای نگهبان در نماز دشمن شکن جمعه و بعد از آن سخنرانی رییس جمهور منتخب در هفتمین جشنواره بین المللی فارابی که یک چیزهایی راجع به عقل سالم وبدن سالم گفت. در آخر برنامه هم اشاره ای به رونمایی از نانو در برابر رهبر مسلمانان جهان میشود.

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا