ابتدا به سراغ یکی از مهمترین رویدادهای کشور در مجلس شورای اسلامی روی میریم و بعد از آشکار کردن ابعاد مختلف آن به موضوع خط قرمز و واکنشها به عبور از آن میپردازیم بعد اندکی در اخبار مربوط به قاچاق کالا، فساد و برخورد قوّه قضاییه تامل میکنیم و در انتها هم به موضوع قدم زنی در ژنو و تبعات آن میپردازیم

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا