ابتدا سری میزنیم به نمایش اقتدار نظامی نظام در هفته گذشته و بعد از آن اقتدار نظام رو در عرصه های دیگر بررسی میکنیم واز آنجا به مقوله اقتدار در نظام ورود میکنیم و صحبت های شنیدنی رییس جمهور منتخب راجع به بی انظباطی در دولت قبلی و نتایج آن میشنویم به همین روی سر از فتنه در میاوریم و اندکی قضیه فتنه و اقتدار را با هم در میامیزیم

پاسخی بگذارید

Scroll to Top