بیشتر وقت برنامه این هفته صرف تبیین سخنان آقای بزرگ بمناسبت هفته بسیج شده از جمله فلسفه بسیج، بصیرت، تعیین دوست ودشمن، و نقش امام در نشان دادن راه که همان دشمنی با آمریکا بود.سپس سقوط قیمت نفت و ادعای رئیس جمهور منتخب در بی اثری آن در بودجه مورد راستی آزمایی قرار میگیرد.

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا