این هفته ابتدا به نتیجه مذاکرات در مورد پرونده هسته ای ایران در وین پرداخته میشود. سپس نتیجه یِ نتیجه یِ مذاکرات رو در کشور بررسی میکنیم. بعد نیم نگاهی به موضوع زمین خواری و نوع مقابله نظام مقدّس با این پدیده خواهیم داشت و در انتها سخنان آقای بزرگ در جمع روحانیون جهان بمناسبت مقابله با تکفیر.

پاسخی بگذارید

Scroll to Top