در برنامه این هفته چند سوال راجع به حماسه عاشورا وعزاداری مطرح میشود. سپس نگاهی گذرا به یکی از طرحهایی که در مجلس مطرح شده انداخته میشود بعد از آن ماجرای اسیدپاشی یاداوری میشود .

پاسخی بگذارید

Scroll to Top