ابتدا به روند رسیدگی به موضوع اسیدپاشی و همچنین اظهارهای نظرات مشترک مسئولین نظام مقدّس پرداخته میشود. بعد از آن اظهار نظرات برادر رئیس قوّه قضاییه در مورد رابطه حقوق بشر با قوانین نظام مقدّس بررسی میشود ودر آخر هم مصادیق پیشرفت کشور از داخل را نظاره میکنیم.

پاسخی بگذارید

Scroll to Top