سخنان رییس جمهور منتخب در صحن عمومی سازمان ملل راجع به تروریسم و سوء استفاده تروریستها از دین و مقایسه آن با استفاده نظام مقدس اولین موضوع مورد بررسی است و پس از آن سخنان رئیس جمهور منتخب راجع به تحریمها و برنامه «صلح آمیز» هسته ای و رابطه آن با «غرور ملی» و در آخر هم نقش «غزور ملی» در اخبار و زندگی روزمره ایرانیان

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا