آتش زدن جنگلها و مراتع و تبدیل آنها به زمین بایر برای تصرف آسان تر. خمیر مرغ و و منطق استفاده از آن در سوسیس و کالباس وطنی اهداء چهل مدرسه از طرف آقای بزرگ. سخنان رییس جمهور منتخب در مصاحبه با یک شبکه آمریکایی و من نگفتم های ایشان ودر پایان یادی از محسن امیر اصلانی که هفته گذشته بجرم توهین به حصرت یونس در «ایران« (که تیم والیبالش خیلی خوبه) اعدام شد

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا