در این برنامه ابتدا به اخبار کوچکتر از پرستات آقای بزرگ از قبیل قانون شکنی سایپا در فروش خودرو، قانون شکنی شرکتهای لبنی در گران فروشی و بررسی زمین خواری برادران ولایتمدارا دو برابر صهیونیستها. در ادامه سخنرانی رئیس جمهور منتخب برای نخبگان خراسان و اعتراض به «ون» و پاسبان. و در انتها هم چالش تازه نظام با عارضه پروستات

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا