بررسی اوضاع اقتصادی کشور از بدهی نهادهای مختلف به یکدیگر تا وامهای کلان بانکها به خودشان و تامین بدهی ها از جیب مردم. نگاهی کوتاه به وضعیت سلامت مردم در آبلیمو. دستاوردهای غرور آفرین نظامی و در آخر نگاهی گذرا بهآخرین کنفرانش مطبوعاتی رییس جمهور

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا