کند وکاو در چرایی اختلاف نظر انسان عاقل با رییس جمهور در زمینه سود وزیان مذاکرات. سپس سخنان آقای روحانی در جمع معلمین در مورد آموزش و تبیین سخنان آقای بزرگ در دیدار با هیات دولت و «توصیه های» ایشان به رییس جمهور در مورد خط قرمز برجسته

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا