پیدا کردن اخبار مورد توجه مسولین نظام مقدس از لابلای اخبار ریز درشت کشور، از سقوط هواپیما گرفته تا روغن پالم. استیضاح وزیر علوم در همین راستا و در آخر هم اختلاف نظر آقای بزرگ و رئیس جمهور بر سر موفقیت یا عدم موفقیت مذاکرات

پاسخی بگذارید

Scroll to Top