تاکتیک حماس و تفاوت سیاستمداران نظام مقدس با سیاستمداران اسراییل پس از آن آقای بزرگ از حظور شیطان وسم مهلک در دانشگاهها میگویند بعد رییس جمهور منتخب نظام سخنان کلیدی ایراد میکنند و در آخر تاکید آقای بزرگ بر بی اعتمادی ایشان نسبت به دولت

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا