سخنان طوفانی آقای روحانی در مراسم سالگرد پیروزی ایشان در انتخابات سال گذشته مبنی برانحصاری نبودن رهبری، فلسفه بافی قاضی القضات کشور بر ضرورت به بهشت برده شدن مردم به زور. همچنین بررسی آخرین کنفرانس مطبوعاتی رییس جمهور و در آخر ترجمه سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران در سخنرانی ایشان چند هفته بعد از انتخابات ۱۳۸۸

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا