بررسی اختلاف نظر بر سر چگونه فرستادن مردم به بهشت بین رئیس جمهور منتخب و رهبری و مکتبش. همچنین تبیین سخنان آقای بزرک در مراسم ارتحال که در سه بخش اصلی واقعیتهای نطام مقدس، معمار بزرگ و چالشهای درونی وبیرونی نطام مقدس بیان شد

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا