بررسی سخنان رییس جمهور منتخب در زمینه راه رسیدن به آرمان شهر و موانع پیش روی آن. رهنمودهای حکیمانه آقای بزرگ بر بی پایان بودن مبارزه برای حفظ نظام مقدس. مثال قابل تامل آقای روحانی در مراسم مبعث از صلح طلبی پیامبر اسلام،و بیخرد خواندن مردم ناراضی از وضع اقتصادی حاکم بر ایران توسط رهبر مسلمانان

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا