.اشاره مستقیم رئیس جمهور منتخب به زدن جیب مردم توسط پرچمداران مبارزه با ابرقدرتها یافتن دلیل زدن جیب مردم توسط آن عده در لابلای آخرین سخنان آقای بزرگ در جمع مردم ایلام

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا