سخنان غیر مستقیم آقای روحانی بر علیه سپاه پاسداران در سخنرانی روز ارتش. تأکید آقای روحانی براینکه همه مسولین بدون استثناء خادم مردم هستند و تعلق کشور به «مردم» نه شخص دیگری در سخنرانی روز پلیس. تقابل تفکرات رهبر و ریئس جمهور بر سر مقوله آزادی وبرابری زنان، و در نهایت واکاوی گزارش صدا وسیمای ملی از حوادث بند ۳۵۰ اوین.

پاسخی بگذارید

Scroll to Top