برنامه این هفته اختصاص به تبیین بخشهایی سخنرانی نوروزی آقای بزرگ در مشهد دارد.همچنین مقایسه پیامهی نوروزی برخی از مقامات با یکدیگر

پاسخی بگذارید

Scroll to Top