در برنامه این هفته سخنان احمد خاتمی در زمینه غرور ملی ایرانیان و میزان احترام به غرور ملی ایرانیان در نظام مقدس بررسی شده و در ادامه، ادامه سریال گم شدن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سیستم بانکی . سپس سانسور امام راحل در بهشت زهرا و یکی از اثرات تصمیم تاریخی ایشان مبنی بر قطع رابطه با آمریکا و فحش دادن به اسراییل. و در آخر سخنان آتشین آقای حسن روحانی رییس جمهور منتخب در بین دانشگاهیان از جمله حمله به بیسوادانی که دایم نظر میدهند و اشاره زیرکانه به ضرورت مذهبی بخشش فتنویون.

پاسخی بگذارید

Scroll to Top