در این برنامه ابتدا سخنرانی های هفته گذشته آقای روحانی بررسی شده که حول سه محور اصلی میچرخید، سپس از سخنان هفته گذشته آقای هاشمی رفسنجانی در دیدار با «انجمن علمی ایران» رمزگشایی شده و در آخر میزان خداشناسی آقای بزرگ سنجیده شده

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا