در این برنامه سخنان آقای خامنه ای در دیدار با بسیجیان در روز چهارشنبه هفته گذشته مورد نقد وبررسی قرار گرفته، همچنین رونمایی از «فطرس» و چند خبر دیگر

پاسخی بگذارید

Scroll to Top