در این برنامه سخنان آقایان صالحی و ظریف پیرامون مذاکرات هسته ای بررسی شده. همچنین بررسی پرونده قتل معاون وزیر صنعت معدن وتجارت که بنظر میرسد قربانی زورآزمایی سپاه پاسداران ودولت آقای روحانی شده.

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا