در این برنامه سخنان آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در ارتباط با دیپلماسی نابجای رئیس جمهور و همچنین پاسخ غیر مستقیم آقای روحانی به رهبری مورد نقد وبررسی قرار گرفته.ه

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا