در این برنامه به سخنرانی آقای روحانی در نشست عمومی سازمان ملل پرداخته شده. تضاد سخنان صلح طلبانه ایشان با عماکرد نظام از نکات مهم این سخنرانی است که در این برنامه مورد نقد قرار گرفته

پاسخی بگذارید

Scroll to Top