در این برنامه به تفاوت آشکار بین نگرش آقای روحانی و آقای احمدی نژاد به مسایل ومشکلات کشور و نظر رهبری در این زمینه پرداخته میشود. همچنین کشمکش بر سر خانه سینما و اظهار نظر جالب سخنگوی وزارت خارجه در موضوع بر قراری رابطه با انگلیس

پاسخی بگذارید

Scroll to Top