در این برنامه به بررسی سخنان آقای خامنه ای در آخرین سخنرانی، اعلام نتایج انتخابات و سخنان آقای حسن روحانی در اولین کنفرانس مطبوعاتی بعد از اعلام نتایج انتخابات. همچنین در این قسمت نگاهی به صفحه تویتر آقای خامنه ای بعد از سعود ایران به جام جهانی انداخته شده است. برنامه آپوزیت مستقل از هر شبکه خبری و تلوزیونی تهیه شده. افشین نریمان

پاسخی بگذارید

Scroll to Top